Domares yttrandefrihet

14 maj 2016

Här en artikel om domares yttrandefrihet som jag nu har publicerat i Arbetlinjer och långa linjer – Vänbok till Mats Kumlien, iUSTUS 2016.

Venedigkommissionen

25 april 2016

Läs här artikeln Venedigkommissionen – uppdrag, arbetssätt och resultat som Iain Cameron och jag har skrivit i  jubileumsboken Svensk Juristtidning 100 år, Iustus förlag, 2016.

Politisk information i skolan

05 februari 2016

Nyligen har jag lämnat utbildningsministern ett utredningsbetänkande (SOU 2016:4) Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget. En  länk SOU_2016_0004_R_ORG till pdf-filen finns här.

Regeringen och de statliga bolagen – konstitutionella synpunkter

30 juni 2015

Statliga bolag Läs här min rapport Regeringsformen (RF) som bedömningsgrund vid granskning av regeringens hantering av risker i statliga bolag som jag har skrivit för Riksrevisionen. Den gäller bl.a. styr- och ansvarskedjan i regeringsformen och budgetlagen m.m. på finansmaktens område.

Konstitutionella synpunkter på förvaltningen av regionala projektmedel

13 juni 2015

Läs här min rapport Konstitutionella synpunkter på förvaltningen av regionala projektmedel som jag har skrivit för Riksrevisionen. Den gäller bl.a. styr- och ansvarskedjan i regeringsformen och budgetlagen m.m. på finansmaktens område.

Decemberöverenskommelsen – en kommentar från rättsliga utgångspunkter

27 maj 2015

För en tid sedan gjorde jag en analys av Decemberöverenskommelsen utifrån rättsliga utgångspunkter. Den finns att läsa här. Decök

Thomas Thorild och tryckfriheten

04 februari 2015

Thomas Thorild och tryckfriheten är titeln på ett kort föredrag som jag höll på Bokmässan i Göteborg 2010. Det går nu att läsa här: Thorildföredraget

Författningens kärnvärden – symbolik, politik och juridik

04 januari 2015

Läs här min artikel Författningens kärnvärden – symbolik, politik och juridik som publicerats i Regeringsformen 40 år 1974 – 2014 (de lege, Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2014, red. Karin Åhman) Iustus 2014) Använd denna länk: delege2014

Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen?

17 december 2014

I Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlson, 2014, har jag publicerat artikeln Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen? Där skriver jag om en ungersk beskattningslagstiftning som behandlats i olika steg (se 24 punkter) av parlamentet, regeringen och författningsdomstolen i Ungern samt av den Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg och Europarådets Venedigkommission (The European Commission for Democracy through Law). Läs artikeln här.

My CV

11 augusti 2014

2014-04-18

Johan Hirschfeldt

Curriculum vitae and a brief biography

Former president of Svea hovrätt (Svea Court of Appeal), Stockholm, Sweden

Born in Stockholm, Sweden 1942
Bachelor of Law 1967 (Univ. of Uppsala and Stockholm)
Jur. Dr h.c. 2000 (Univ. of Uppsala)
Honorary member of The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
2006

Clerk, Stockholm City Court, 1967–69
Reporting Clerk, Administrative Court of Appeal, 1970–72
Reporting Clerk, The Parliament Ombudsman, 1972–75
Deputy Head of Department, National Tax Board, 1975–79
Special Advisor, Ministry of Justice, 1979
Head of Division, The Parliamentary Ombudsman, 1980–84
Under-Secretary for Legal Affairs, Ministry of Labour, 1984–86
Under-Secretary for Legal Affairs, Cabinet Office, 1986–92
Chancellor of Justice, 1992–96
President, Svea Court of Appeal, 1996–2007

Special official assignments e.g.:

Chairman of Statens ansvarsnämnd (the board deciding on disciplinary sanctions against judges of first and second instances and high-ranked civil-servants) 1996-2008
Chairman of the board of the Election Authority, 2002–07
Chairman of Riksdagens Arvodesnämnd (a board deciding on remunerations and transition support for members of Parliament), 2006 –

Chairman of a preparatory study on constitutional matters concerning the Judiciary, official report, 1994
Chairman of a Commission on procedures of the assignment of judges of high rank and the role of presidents of courts, 1998–2000
Chairman of the Commission on Sweden and the Tsunami, 2005
Member of the Committee on constitutional reform in Sweden, 2004–2008
Chairman of the Inquiry on regulating the right to damages in the event of violations of the European Convention, 2009–10
Chairman of the Inquiry on transition support for former members of Parliament, 2011–2013

Member of the Consultative Council of European Judges within the Council of Europe, 2000–05
Substitute member of Venice Commission, 2009 –
Ad hoc judge, European Court of Human Rights, 2010 –

Other assignments e.g.:

Chairman of the Swedish National Board to the Nordic Lawyers General Conferences 1999-2011
Chairman of the Swedish Press Council, 2001–09
Chairman of the Institute for Legal Historical Research, 2003 –
Chairman of the Institute for Legal Research, 2012 –

– – –

Publications: See https://johanhirschfeldt.wordpress.com
Email address: johan.hirschfeldt@transit.se

– – –

Johan Hirschfeldt lives in Stocksund (near Stockholm) and is married to Ingar Beckman, who is former Chief Librarian of the Swedish Library of Talking Books and Braille.