Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Krisen för den demokratiska rättsstaten

15 februari 2018

är rubriken på min artikel i Svensk Juristtidning 2018 nr 1, se Svjt1:18 

Peter Forsskål – a forefather of freedom of expression

16 januari 2018

In the volume The Legacy of Peter Forsskål – 250 Years of Freedom of Expression, ed. Ulla Carlsson and David Goldberg, Nordicom, 2017, Peter Forsskål – a Finnish Swedish forefather of freedom of expression – is presented together with a translation and a reprint of his Thoughts of  on civil liberty (1759). My contribution to the volume is a an outline of the first constitutional law on freedom of the press 1766 in Sweden and Finland – at that time a single country – and of the further development, see Freedom of Speech, Expression and Information in Sweden. A legacy from 1766.

Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella kärnvärden när krisen slår till

30 oktober 2017

är rubriken på mitt kapitel i boken Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Anna-Sara Lind & Elena Namli (red.), Studentlitteratur, 2017. Introduktionen till mitt kapitel kan läsas med den här länken: Tjänstemän med arbetsuppgifter för det allmänna …

Hoten mot rättsstaten i Europa

10 oktober 2017

”Europarådet och skyddet för den demokratiska rättsstaten – är titeln på min artikel i Boken Hoten mot rättsstaten i Europa som. är utgiven av Rättsfonden på Arenagruppens uppdragsförlag Premiss förlag, 2017. Boken innehåller också artiklar av internationella experter om EU:s roll och om utvecklingen i Ungern och Polen.

mellbourn-mfl-hoten-framsida-200x282

I stället för en författningsdomstol

05 juni 2017

skisserar jag i den här artikeln i Svensk Juristtidning 2017 s. 257, en rätt enkel modell där de båda högsta domstolarna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, i vissa mål skulle kunna döma i en gemensam sammansättning, en sorts ”författningsdomstol light”. Något behov av grundlagsändring för att genomföra detta kan jag inte se.

En myndighets kommunikationspolicy – ny typ av styrdokument med konstitutionella aspekter

08 maj 2017

Myndigheternas aktiva informationsverksamhet stöds nu ofta med hjälp av en s.k. kommunikationspolicy. Innehållet i ett sådant dokument  kan väcka en del konstitutionella frågor. Det gäller kraven på objektivitet, medarbetarnas yttrandefrihet och skyddet för denna frihet. Det här tar jag upp i min artikel Universitetet som varumärke: kommunikationspolicy – ett nytt styrdokument för lärosäten. Artikeln har publicerats i boken Det hotade universitetet, Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Jörgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson och Sten Widmalm (red.), Dialogos 2016.

 

 

 

 

Friskolorna – några konstitutionella synpunkter på deras ställning

26 februari 2017

I festskriften Bertil Bengtsson 90 år, Jure, 2016, har docenten Lotta Lerwall och jag publicerat rubricerade artikel ( hirschfeldt_lerwall_sartryck ). Vi inleder där med att presentera friskolereformen och skollagens reglering av den. Sedan konstaterar vi att fristående skolor har offentliga förvaltningsuppgifter och utför myndighetsutövning, att dessa skolor är bundna av objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen i regeringsformen. Slutligen diskuterar vi vilken betydelse uttrycket ”det allmänna” i regeringsformen kan ha för friskolornas ställning särskilt när det gäller elevernas fri- och rättighetsskydd enligt 2 kap. regeringsformen.

Jerringfondens parasportpris gick till Luleå simsällskap!

05 februari 2017

Luleå Simsällskap och två ungdomar födda 2004, Wilma Olsson och Johannes Bergkvist, fick igår årets Jerringfondens parasportpris. Föreningen har en parasimskola för barn från 4 år med fem steg: Baddaren, Sköldpaddan,  Pingvinen, Fisken och Hajen. Sedan kommer Paracrawl och Medley. Mer än 50 barn och ungdomar deltar i verksamheten. Priset utdelas nu för 15e gången och ska gå till en förening  som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Det är verkligen helt rätt att det är Sven Jerring som är mannen bakom det här priset. Sven Jerring, eller farbror Sven, gjorde radioprogrammet Barnens brevlåda. Det gick rekordlänge, från radions start och i mer än 45 år. Där lät han barnen komma till tals och lyfte fram barn med särskilda behov. Sven Jerring var också den förste sportreportern i radion.

När han fyllde 60 år 1955 fick han en insamlingspresent av vännerna. Det blev 12.000 kr och med det startade han Jerringfonden till stöd för barn och ungdomar med särskilda behov. Idag är fonden mer än 100 gånger så stor tack vare många människors generösa gåvor och testamenten. Under årens lopp har Jerringfonden delat ut hela 165 miljoner kr. som bidrag till forskning och för föreningsaktiviteter till stöd för barn och ungdomar.

 

 

 

Jerringfondens parasportpris

04 februari 2017

I kväll är det Svenska Parasportförbundets Parasportgala. Då kommer Sven Jerrings fond till stöd för barn och ungdomar med särskilda behov, en fond där jag är ordförande, dela ut ett av prisen. Vårt årliga parasportpris,  60.000 kr, går till en förening och två aktiva ungdomar i den. Kolla på Youtube om du vill följa med i kväll. Annars ska jag i morgon här berätta vilka som fick vårt pris.

Fritt ord 250 år – bok att ladda ned

05 december 2016

Här är uppgifter om en länk från riksdagen för att fritt ladda ned boken Fritt ord 250 år – Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766:

http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/Fritt-Ord-250-ar/

Kapitelrubriker: 1766 Idévärld och aktörer, Tryckfrihetsrättens utveckling, Publicisterna och tryckfriheten och  Konstitutionellt yttrandefrihetsskydd. Det blir senare publicering även på finska och engelska.


%d bloggare gillar detta: