Archive for the ‘Rättshistoria’ Category

”Två läsk och fyra tunna” eller om att leta fram spännande rättsliga saker ur sin gamla ryggsäck …

01 februari 2019

är rubriken till min krönika i tidskriften Advokaten nr 1/2019 som Du kan ladda ned här. Du kan bli överraskad av att läsa den.

Peter Forsskål – a forefather of freedom of expression

16 januari 2018

In the volume The Legacy of Peter Forsskål – 250 Years of Freedom of Expression, ed. Ulla Carlsson and David Goldberg, Nordicom, 2017, Peter Forsskål – a Finnish Swedish forefather of freedom of expression – is presented together with a translation and a reprint of his Thoughts of  on civil liberty (1759). My contribution to the volume is a an outline of the first constitutional law on freedom of the press 1766 in Sweden and Finland – at that time a single country – and of the further development, see Freedom of Speech, Expression and Information in Sweden. A legacy from 1766.

Svea hovrätt 400 år

21 februari 2014

Nu har jubileumsboken Svea hovrätt 400 år kommit ut på Norstedts Juridik. I boken finns ett stort antal uppsatser som inte bara gäller hovrätten utan mera generellt handlar om rättskipning, domstolar och domare. En av uppsatserna har jag skrivit. Den har titeln Domstolar och domare i Sverige – ett utvecklingsperspektiv på domstolar och domare från mitten av förra seklet till idag. Den artikeln och bokens innehåll i övrigt finns att läsa på följande adress: Svea hovrätt

Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer

26 december 2011

Läs här min artikel ”Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer” publicerad i Juiridisk Tidskrift 2010-11 nr 1 s. 3.

Den återerövrade tryckfriheten 1809

27 juli 2009

Min artikel Den återerövrade tryckfriheten 1809 är en av texterna i jubileumsskriften ”Maktbalans och kontrollmakt” – 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv, Riksdagen, 2009.

Domstolarna som statsmakt

15 februari 2009

Vitterhetsakademiens årsbok 2007 återfinner du mitt föredrag Domstolarna som statsmakt – några

.

1815 års två reformprojekt om kriminalpolitik och straffprocess

15 februari 2009

Läs gärna min uppsats 1815 års två reformprojekt – En anteckning om kriminalpolitik och straffprocess i Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, 2007.

Från Lagkommittén till dagens principer för straffmätning

02 februari 2009

Från Lagkommittén till dagens principer för straffmätning – några anteckningar är en artikel som ursprungligen publicerades i Liber Amicorum Kjell Å Modeer, 2007, s. 225.


%d bloggare gillar detta: