Archive for the ‘Domstol’ Category

Grundlagsutredningen och domstolarna

04 maj 2009

Artikeln Grundlagsutredningens förslag om domstolarnas och deras ställning var mitt bidrag i Blandade uppsatser – En vänbok till Lars-Göran Engström, 2009

Domstolarna som statsmakt

15 februari 2009

Vitterhetsakademiens årsbok 2007 återfinner du mitt föredrag Domstolarna som statsmakt – några

.

1815 års två reformprojekt om kriminalpolitik och straffprocess

15 februari 2009

Läs gärna min uppsats 1815 års två reformprojekt – En anteckning om kriminalpolitik och straffprocess i Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, 2007.

Från Lagkommittén till dagens principer för straffmätning

02 februari 2009

Från Lagkommittén till dagens principer för straffmätning – några anteckningar är en artikel som ursprungligen publicerades i Liber Amicorum Kjell Å Modeer, 2007, s. 225.

Vem ska administrera domstolarna?

02 februari 2009

Läs min artikel ”Vem skall administrera domstolarna? publicerad i handlingarna från ”Det 35. nordiske juristmötet i Oslo 18.-20 august 1999”.

Administrative law and ordinary courts

30 januari 2009

Parallel Competence of Ordinary and Administrative courts, is an article of mine published in Parallel and conflicting enforcement of law, ed. Torbjörn Andersson, 2005.

TV-sända rättegångar?

26 december 2008

Här kan du läsa min text om huruvida TV-sända rättegångar bör tillåtas i Sverige? Det handlar om förbudet mot TV-rättegångar och bildupptagningsförbudet i domstol (2008).

Förhandlingsoffentligheten i domstol

26 december 2008

Här är en artikel om förhandlingsoffentligheten i domstol som jag har skrivit i Festskrift till Per Henrik Lindblom, 2004.


%d bloggare gillar detta: