Posts Tagged ‘Tryckfrihet’

Thomas Thorild och tryckfriheten

04 februari 2015

Thomas Thorild och tryckfriheten är titeln på ett kort föredrag som jag höll på Bokmässan i Göteborg 2010. Det går nu att läsa här: Thorildföredraget

Två portalstadganden i tryckfrihetsförordningen

26 december 2008

Här är en artikel om två portalstadganden i tryckfrihetsförordningen som jag har skrivit i Festskrift till Hans Ragnemalm, 2005.

1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighets-principens utveckling

26 december 2008

Läs 1766 års tryckfrihetsordning och offentlighetsprincipens utveckling, en artikel som jag har skrivit för Förvaltningsrättslig Tidskrift (1998 s. 1).