Posts Tagged ‘Kommissioner’

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society”

17 maj 2013

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society” det är titeln på min artikel i Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling. Festskrift till Lena Marcusson, sid. 155, 2013, Iustus förlag.


%d bloggare gillar detta: