Posts Tagged ‘Europakonventionen’

Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen?

17 december 2014

I Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlson, 2014, har jag publicerat artikeln Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen? Där skriver jag om en ungersk beskattningslagstiftning som behandlats i olika steg (se 24 punkter) av parlamentet, regeringen och författningsdomstolen i Ungern samt av den Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg och Europarådets Venedigkommission (The European Commission for Democracy through Law). Läs artikeln här.

Sverige och de mänskliga rättigheterna

17 maj 2013

Sverige och de mänskliga rättigheterna – vid Peter Nobels 80-årssymposium om Sverige och mänskliga rättigheter i januari 2012 gjorde jag detta diskussionsinlägg.

Europakonventionen,skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet av nya svenska regler

27 mars 2011

Läs här min artikel Europakonventionen, skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet av nya svenska regler som publicerats i Ny Juridik 1:11. Där redogör jag för de förslag som lämnats av Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen (SOU 2010:87).


%d bloggare gillar detta: