Archive for the ‘Utredningsväsendet’ Category

Advokatundersökningar på uppdrag av det allmänna

17 juni 2019

Här har jag skrivit om en typ av advokatundersökningar. När en myndighet måste in i crisis management så anlitas ibland en advokat. Artikeln har publicerats i Vänbok till Anne Ramberg, Jure Förlag AB, 2019 s. 215 ff.

 

 

En urgammal arbetsform: kommittén!

27 december 2018

Redan Upplandslagen från 1296 kom till genom arbete i en sakkunnigkommitté med en parlamentarisk referensgrupp! Detta förklarar jag närmare i en brevväxling med Sten Heckscher i vårt bidrag Offentligt utredningsarbete i Vänbok till Mats Melin, iUSTUS, 2018. Där försöker jag också teckna en kortfattad bild av hur denna viktiga arbetsform sedan utvecklats i Sverige. Våra erfarenheter och synpunkter från senare år på offentligt utredningsarbete diskuterar vi också i denna brevväxling.

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society”

17 maj 2013

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society” det är titeln på min artikel i Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling. Festskrift till Lena Marcusson, sid. 155, 2013, Iustus förlag.

Kommissioner

30 januari 2009

Läs gärna min uppsats Kommissioner och andra undersökande utredningar – en utflykt i gränsmarkerna mellan juridik och politik, publicerad i Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999, s .143.


%d bloggare gillar detta: