Archive for the ‘Skatterätt’ Category

Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen?

17 december 2014

I Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlson, 2014, har jag publicerat artikeln Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen? Där skriver jag om en ungersk beskattningslagstiftning som behandlats i olika steg (se 24 punkter) av parlamentet, regeringen och författningsdomstolen i Ungern samt av den Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg och Europarådets Venedigkommission (The European Commission for Democracy through Law). Läs artikeln här.

Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall

01 februari 2009

Uppsatsen Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall var mitt bidrag i Vänbok till Per Anclow, 2004.


%d bloggare gillar detta: