Archive for the ‘Skadestånd’ Category

Europakonventionen,skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet av nya svenska regler

27 mars 2011

Läs här min artikel Europakonventionen, skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet av nya svenska regler som publicerats i Ny Juridik 1:11. Där redogör jag för de förslag som lämnats av Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen (SOU 2010:87).


%d bloggare gillar detta: