Archive for the ‘Rättigheter’ Category

Det som förenar oss

22 april 2018

Was uns eint. Aufruf auf alle Demokratinnen und Demokraten. Det är rubriken till Dresdenuppropet från 2016. Jag har översatt texten här:

Det som förenar oss

Ett upprop 2016 till alla demokratiska kvinnor och män i Dresden

Representanter från politik, kultur, religion, vetenskap, industri och civila insatser gick 2016 samman i Dresden och samlades kring uppropet ”Det som förenar oss”. Det är en allians som är engagerad för respekt, acceptans och mänsklighet.

”Människans värdighet är okränkbar”, skrev grundlagens mödrar och fäder in. ”Det tyska folket erkänner därför okränkbara och oförytterliga mänskliga rättigheter som grund för varje samhälle, fred och rättvisa i världen.” När de skrev detta, var Tyskland i ett nolläge – både materiellt och moraliskt. År av tysk terror, social brutalitet och våld hade kostat miljontals liv och förött stora delar av Europa. Grundlagen utmärks av dessa erfarenheter. Den ska ge ett särskilt skydd åt de grundläggande mänskliga rättigheterna – människovärde, likhet inför lagen, religionsfrihet och yttrandefrihet och asylrätt. Genom återföreningen gäller detta också för de nya förbundsländerna, där tusentals människor gick på gatorna 1989. De riskerade liv och lem för frihet.

Att det nu 27 år efter de fredliga civila protesterna i vårt land, och även i Sachsen och Dresden, återigen utvecklas ett klimat av utanförskap och våld, är en skam. Beslutsamma ställer vi oss mot mordbrännare våldsverkare och populister. Vi ser inte bort när lagar bryts. Vi håller tillsammans och försvarar vår konstitution och vår demokrati – utan våld, med anständighet och respekt.

Alla människor måste få utvecklas fritt i vårt land, så länge de inte bryter mot andras rättigheter. De måste få vara fria att uttrycka sina åsikter, öva sin religion ostört och leva som de vill. Frihet och jämlikhet inför lagen är viktiga grundläggande värden för vår samexistens, som måste skyddas.

Att det finns olika uppfattningar om politiska och sociala frågor präglar en stark, fri och pluralistisk demokrati. Dessa uppfattningar är baserade på tolerans och respekt för den demokratiska motståndaren. Ett fritt samhälle kräver ett fritt meningsutbyte. En öppen och ärlig strid är en del av demokratin, liksom att olika åsikter accepteras. På så sätt blir det tydligt vad som är viktigt för oss, vad förenar oss och vad som kännetecknar oss. Vi tolererar inte hat, öppen fiendskap och våldsamma yttranden.

Vi vill leva i ett samhälle som är solidariskt och öppet för den nya och för andra människor. Det är vår humanitära plikt att stödja behövande människor. Mänsklighet och empati är starkare än hat och våld, samhällsengagemang är starkare än ett avståndstagande.

Trots olika politiska åsikter står vi förenade bakom de grundläggande rättigheterna i vår konstitution. Vi motsätter oss demokratins fiender med alla de möjliga medel som står till vårt förfogande, men vi inbjuder alla till en dialog som är inriktad på lösningar av samhällsfrågorna!

Vi står upp mot våld och utslagning!

Vi står för tolerans och respekt!

Vi ska visa mod och mänsklighet!

Det är det som förenar oss.

 

 

Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella kärnvärden när krisen slår till

30 oktober 2017

är rubriken på mitt kapitel i boken Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Anna-Sara Lind & Elena Namli (red.), Studentlitteratur, 2017. Introduktionen till mitt kapitel kan läsas med den här länken: Tjänstemän med arbetsuppgifter för det allmänna …

Hoten mot rättsstaten i Europa

10 oktober 2017

”Europarådet och skyddet för den demokratiska rättsstaten – är titeln på min artikel i Boken Hoten mot rättsstaten i Europa som. är utgiven av Rättsfonden på Arenagruppens uppdragsförlag Premiss förlag, 2017. Boken innehåller också artiklar av internationella experter om EU:s roll och om utvecklingen i Ungern och Polen.

mellbourn-mfl-hoten-framsida-200x282

I stället för en författningsdomstol

05 juni 2017

skisserar jag i den här artikeln i Svensk Juristtidning 2017 s. 257, en rätt enkel modell där de båda högsta domstolarna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, i vissa mål skulle kunna döma i en gemensam sammansättning, en sorts ”författningsdomstol light”. Något behov av grundlagsändring för att genomföra detta kan jag inte se.

Venedigkommissionen

25 april 2016

Läs här artikeln Venedigkommissionen – uppdrag, arbetssätt och resultat som Iain Cameron och jag har skrivit i  jubileumsboken Svensk Juristtidning 100 år, Iustus förlag, 2016.

Politisk information i skolan

05 februari 2016

Nyligen har jag lämnat utbildningsministern ett utredningsbetänkande (SOU 2016:4) Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget. En  länk SOU_2016_0004_R_ORG till pdf-filen finns här.

Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen?

17 december 2014

I Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlson, 2014, har jag publicerat artikeln Vad sägs om 98 % skatt på övre delen av avgångsersättningen? Där skriver jag om en ungersk beskattningslagstiftning som behandlats i olika steg (se 24 punkter) av parlamentet, regeringen och författningsdomstolen i Ungern samt av den Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg och Europarådets Venedigkommission (The European Commission for Democracy through Law). Läs artikeln här.

Sverige och de mänskliga rättigheterna

17 maj 2013

Sverige och de mänskliga rättigheterna – vid Peter Nobels 80-årssymposium om Sverige och mänskliga rättigheter i januari 2012 gjorde jag detta diskussionsinlägg.

Könsneutrala äktenskap

26 december 2011

Läs här min artikel ”Inte är väl regleringen för ingående av äktenskap värderingsfri?” publicerad i Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt, Vänbok till Rolf Nygren, de lege Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2011 s. 135.


%d bloggare gillar detta: