Archive for the ‘Rättigheter’ Category

Politisk information i skolan

05 februari 2016

Nyligen har jag lämnat utbildningsministern ett utredningsbetänkande (SOU 2016:4) Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget. En  länk SOU_2016_0004_R_ORG till pdf-filen finns här.

Sverige och mänskliga rättigheter

17 maj 2013

Sverige och mänskliga rättigheter – vid Peter Nobels 80-årssymposium om Sverige och mänskliga rättigheter i januari 2012 gjorde jag detta diskussionsinlägg.