Archive for the ‘Personlig integritet’ Category

Integritetsfrågor när myndigheter filmar och fotograferar

23 juli 2009

Svensk Juristtidning 2009 återfinner du min artikel Integritetsfrågor när myndigheter filmar och fotograferar – några belysande fall (s. 483 ff).


%d bloggare gillar detta: