Archive for the ‘Kommissioner’ Category

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society”

17 maj 2013

Undersökningskommissioner – extraordinära inslag i ”the Audit Society” det är titeln på min artikel i Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling. Festskrift till Lena Marcusson, sid. 155, 2013, Iustus förlag.

Kommissioner

30 januari 2009

Läs gärna min uppsats Kommissioner och andra undersökande utredningar – en utflykt i gränsmarkerna mellan juridik och politik, publicerad i Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999, s .143.


%d bloggare gillar detta: