Archive for the ‘JK’ Category

Om JK – Justitiekansler 1992 – 1996

15 januari 2014

Läs här min artikel ”Justitiekansler 1992-1996” publicerad i Justitiekanslern 300 år av Iustus förlag, 2013.

Om JK – Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800-talet till våra dagar

15 januari 2014

Läs här min artikel ”Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800-talet till våra dagar” publicerad i Justitiekanslern 300 år, Iustus förlag 2013.

Integritetsfrågor när myndigheter filmar och fotograferar

23 juli 2009

Svensk Juristtidning 2009 återfinner du min artikel Integritetsfrågor när myndigheter filmar och fotograferar – några belysande fall (s. 483 ff).


%d bloggare gillar detta: