Archive for the ‘God domarsed’ Category

Svea hovrätt 400 år

21 februari 2014

Nu har jubileumsboken Svea hovrätt 400 år kommit ut på Norstedts Juridik. I boken finns ett stort antal uppsatser som inte bara gäller hovrätten utan mera generellt handlar om rättskipning, domstolar och domare. En av uppsatserna har jag skrivit. Den har titeln Domstolar och domare i Sverige – ett utvecklingsperspektiv på domstolar och domare från mitten av förra seklet till idag. Den artikeln och bokens innehåll i övrigt finns att läsa på följande adress: Svea hovrätt

God domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn

17 september 2012

Läs här en publikation ”God domarsed – Om tjänsteansvar och tillsyn” som jag tillsammans med andra personer har utarbetat och som Sveriges Domstolar och Sveriges Domarförbund har givit ut.

God domarsed – Grundsatser och frågor

17 september 2012

Läs här en publikation ”God domarsed – Grundsatser och frågor” som jag tillsammans med andra personer har utarbetat och som Sveriges Domstolar och Sveriges Domarförbund har givit ut.

God domarsed – Om etik och ansvarstagande

17 september 2012

Läs här en publikation ”God domarsed – Om etik och ansvarstagande” som jag tillsammans med andra personer har utarbetat och som Sveriges Domstolar och Sveriges Domarförbund har givit ut.


%d bloggare gillar detta: