Archive for the ‘EG-rätt’ Category

Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall

01 februari 2009

Uppsatsen Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall var mitt bidrag i Vänbok till Per Anclow, 2004.

Administrative law and ordinary courts

30 januari 2009

Parallel Competence of Ordinary and Administrative courts, is an article of mine published in Parallel and conflicting enforcement of law, ed. Torbjörn Andersson, 2005.