Archive for the ‘EG-rätt’ Category

Hoten mot rättsstaten i Europa

10 oktober 2017

”Europarådet och skyddet för den demokratiska rättsstaten – är titeln på min artikel i Boken Hoten mot rättsstaten i Europa som. är utgiven av Rättsfonden på Arenagruppens uppdragsförlag Premiss förlag, 2017. Boken innehåller också artiklar av internationella experter om EU:s roll och om utvecklingen i Ungern och Polen.

mellbourn-mfl-hoten-framsida-200x282

Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall

01 februari 2009

Uppsatsen Arvsskatt och fast egendom i utlandet – ett rättsfall var mitt bidrag i Vänbok till Per Anclow, 2004.

Administrative law and ordinary courts

30 januari 2009

Parallel Competence of Ordinary and Administrative courts, is an article of mine published in Parallel and conflicting enforcement of law, ed. Torbjörn Andersson, 2005.


%d bloggare gillar detta: